Synonyms for sinus

Found 3 synonyms

fistula (noun)
sinoatrial (noun)
antrum (noun)

More sinus synonyms

sine, sinusitis,
Synonyms "sinus" in the picture
Synonyms sinus