Synonyms for Sally

Found 2 synonyms

joke (noun)
outing (noun)

Synonyms:

sortie.

More Sally synonyms

sallie, raid,
Synonyms "Sally" in the picture
Synonyms Sally