Synonyms for magnesia

Found 2 synonyms

magnesium oxide (noun)
periclase (noun)

More magnesia synonyms

magnesium,
Synonyms "magnesia" in the picture
Synonyms magnesia